Integritetspolicy

Personuppgiftsansvarig och dina rättigheter

Tuvall Informationsjuridik AB, organisationsnummer 559344-0612, är personuppgiftsansvarig.
Företaget saknar dataskyddsombud.

Kontaktinformation.

Om du har lämnat dina personuppgifter till oss har du enligt dataskyddsförordningen, GDPR, rätt att för behandlingen av dina uppgifter:

  • begära registerutdrag
  • begära rättelse
  • begära radering (borttag, gallring)
  • begära begränsning av behandlingen
  • invända mot behandlingen
  • återkalla samtycke (om behandlingen är grundad på samtycke).

Tillsynsmyndighet är Integritetsskyddsmyndigheten. Du har alltid rätt att lämna in klagomål hos IMY om du är missnöjd med behandlingen av dina personuppgifter.

Tuvall Informationsjuridik fattar inga automatiska beslut och arbetar inte med profilering.

Uppgifter som samlas in av webbsidan

Alla besökares IP-adress loggas av webbhotellet Loopia. De används enbart för generering av besöksstatistik.
Hemsidan använder inga cookies och gör inga tredjepartsförfrågningar.

Rättslig grund för behanlingen är intresseavvägning.

Leverantörer inom behandlingen
Loopia AB, webbhotell – personuppgiftsbiträde.
Länk till personuppgiftspolicy.

Uppgifter sparas enligt Loopias standardinställningar.

Inga uppgifter överförs utanför EU/EES.

Kundinformation

Vi behandlar normalt endast kontaktuppgifter till kunder och de som går utbildningar, samt information relaterad till utbildningsinnehållet. Uppgifterna kan lämnas till samarbetspartners inom respektive uppdrag, och kan behandlas av våra leverantörer.

Rättslig grund för behandlingen är normalt avtal, och avser den berörda partens avtal med utbildningsföretaget. Ibland kan även den rättsliga grunden vara intresseavvägning.

Rättslig grund för behanlingen av bokföringsuppgifter är rättslig förpliktelse.

Kundinformation kan behandlas av nedanstående

Leverantörer inom behandlingen
Cleura AB, leverantör av compliant office (kontorsmiljö) – personuppgiftsbiträde.
Inga uppgifter överförs till organisationer utanför EU/EES av Cleura.

Visma SPCS AB, bokföringsuppgifter – personuppgiftsbiträde. GDPR-Information.
Visma använder USA-baserade molntjänster i sin egen produktion. Exakt vilka personuppgifter som finns där framgår ej av Vismas information. Som kund till Tuvall Informationsjuridik är de enda personuppgifter som kan förekomma hos Visma de som är relaterade till fakturering och bokföring.


Övriga uppgifter bevaras så länge de är relevanta.

Utbildningsplattformar baserade på Moodlecloud

Tuvall Informationsjuridik AB anlitar Moodlecloud som personuppgiftsbiträde för anpassade LMS-plattformar baserade på Moodlecloud. Information om Moodleclouds användning av personuppgifter finns hos Moodlecloud.

De personuppgifter som hanteras av Moodlecloud är epost, namn, alla uppgifter kopplade till lärandet och andra uppgifter som man själv lägger in i plattformen. Som användare av Moodlecloud-baserade LMS-plattformar behöver man vara uppmärksam på att Moodle kräver att man godkänner deras personuppgiftspolicy. Tuvall Informationsjuridik har påtalat för Moodlecloud att detta är felaktigt. Tuvall Informationsjuridik vill därför uppmärksamma samtliga berörda personer på att man betraktar godkännandet enbart som en bekräftelse på att man tagit del av informationen och att detta i allmänhet saknar annan rättsverkan än att Moodlecloud på uppdrag av Tuvall Informationsjuridik har förmedlat delar av information om personuppgiftsbehandling till de registrerade.

Rättslig grund för behanlingen är intresseavvägning.
Personuppgifter kan överföras till land utanför EU/EES.


Övriga uppgifter bevaras så länge de är relevanta eller i enligthet med Moodeclouds standardinställningar.

Arbete under annans personuppgiftsansvar

Tuvall Informationsjuridik kan ibland arbeta under en annan personuppgiftsansvarigs arbetsledning. I dessa fall efterlevs den organisationens regler och riktlinjer avseende behandling av personuppgifter.