Integritetspolicy

Personuppgiftsansvarig

Tuvall Informationsjuridik AB, organisationsnummer 559344-0612, är personuppgiftsansvarig.
Företaget saknar dataskyddsombud.

Kontaktinformation.

Uppgifter som samlas in av webbsidan

Alla besökares IP-adress loggas av webbhotellet Loopia. De används enbart för generering av besöksstatistik. Om du besöker vår inloggningssida kommer vi att sätta en tillfällig cookie för att undersöka om din webbläsare accepterar dem. Denna cookie innehåller inga personuppgifter och den försvinner när du stänger din webbläsare.

Rättslig grund för behanlingen är intresseavvägning.

Kundinformation

Vi behandlar normalt endast kontaktuppgifter till kunder och de som går utbildningar, samt information relaterad till utbildningsinnehållet. Uppgifterna kan lämnas till samarbetspartners inom respektive uppdrag, och kan behandlas av våra leverantörer.

Rättslig grund för behanlingen är normalt avtal, och avser den berörda partens avtal med utbildningsföretaget.

Rättslig grund för behanlingen av bokföringsuppgifter är rättslig förpliktelse.

Leveratörer som i vissa fall kan behandla personuppgifter

Loopia AB, webbhotell.
Cleura AB, leverantör av compliant office (kontorsmiljö).
Visma SPCS AB, bokföringsuppgifter.

Inga uppgifter överförs till organisationer utanför EU/EES.

Hur länge vi behåller era uppgifter

Uppgifter sparas enligt Loopias standardinställningar.

För användare som registrerar sig på er webbplats (om sådana finns) sparar vi även de personuppgifter de anger i sin användarprofil. Alla användare kan se, redigera eller radera sina personuppgifter när som helst (med undantaget att de inte kan ändra sitt användarnamn). Även webbplatsens administratörer kan se och redigera denna information.

Övriga uppgifter bevaras så länge de är relevanta.

Vilka rättigheter du har över dina data

Om du har lämnat dina personuppgifter till oss har du enligt dataskyddsförordningen, GDPR, rätt att för behandlingen av dina uppgifter:

  • begära registerutdrag
  • begära rättelse
  • begära radering (borttag, gallring)
  • begära begränsning av behandlingen
  • invända mot behandlingen
  • återkalla samtycke (om behandlingen är grundad på samtycke).

Tillsynsmyndighet är Integritetsskyddsmyndigheten. Du har alltid rätt att lämna in klagomål hos IMY om du är missnöjd med behandlingen av dina personuppgifter.