Företagsutbildningar inom dataskydd

Tuvall Informationsjuridik erbjuder tillämpningsinriktade företagsutbildningar inom dataskyddsområdet och närliggande områden. Utbildningarna har ett praktiskt fokus, och är uppbyggda för att lösa specifika problem eller att genomföra aktiviteter på ett praktiskt och riskbaserat sätt som också är förenligt med dataskyddsförordningen GDPR.

Läs mer om mig på LinkedIn.

https://www.linkedin.com/in/pelpet/

Jag erbjuder följande utbildningar. Kontakta mig för frågor, offertförslag mm

Epost: per.tuvall@informationsjuridik.se
Telefon: 0760213970

Inbyggt dataskydd och dataskydd som standard (1 dag)

Målgrupp: Systemutvecklare, verksamhetsutvecklare, it-arkitekter
Antal deltagare: Upp till 20.

Inbyggt dataskydd (privacy by design) innebär att man tar hänsyn till integritetsskyddsreglerna redan när man utformar it-system och rutiner. Det är ett sätt att se till att kraven i dataskyddsförordningen uppfylls och att den registrerades rättigheter skyddas

Kursbeskrivning

Dataskydd i testning och testdatahantering (½ dag)

Målgrupp: Systemutvecklare, it-arkitekter, testare, testledare
Antal deltagare: Upp till 20.


Kursen ger en genomgång av hur man kan inkludera GDPR-krav i systemutveckling och testa dem, samt hur testning med testdata och personuppgifter kan göras på ett sätt som är förenligt med GDPR. Inkluderar anonymisering och pseudynomisering, och bedömningar av ett flertal exempel baserat på tillsynsbeslut från dataskyddsmyndigheter.

Schrems II och tredjelandsöverföringar (2h)

Målgrupp: Bred målgrupp – IT-specialister, systemförvaltare, systemutvecklare, IT-strateger, IT-chefer, verksamhetschefer, verksamhetsutvecklare, etc

Antal deltagare: Upp till 10.

En ordentlig genomgång kombinerat med en kort workshop om vad Schrems II-domen är, vad olika auktoriteter säger om den, hur man kan tillämpa Europeiska Dataskyddsstyrelsens rekommendationer för att förbättra efterlevnaden i sin organisation även om man fortsätter jobba med molntjänster såsom Microsoft 365. Ger en bra genomgång av rättsläget och den riskbild man har i sin organisation.

Innehållsbeskrivning

GDPR i idrottsföreningar (workshop 30 min) – Pro Bono

Målgrupp: Ideella idrottsföreningar

Antal deltagare: Upp till 10.

En kort genomgång för en ideell idrottsförening om hur man kan jobba med GDPR. Riksidrottsförbundets GDPR-policy, användning av bilder i sociala medier, GDPR-information på hemsida mm. Jag är sekreterare i Falu IK Skidklubb (en av Sveriges största skidklubbar) och delar gärna med mig av erfarenheter till andra inom idrottsrörelsen utifrån tid och möjlighet.

Inspirationsföreläsning om integritet, 45 min

Målgrupp: Alla – passar på medarbetarträffar, konferenser, etc

Antal deltagare: Valfritt

Ja – integritet är faktiskt spännande och intressant.

Inte så mycket juridik här. En mera intressant och filosofisk/psykologisk/social interaktiv föreläsning om övervakningskapitalism, hur våra personuppgifter samlas in av Facebook, Google och används för att bygga avancerade psykologiska modeller av oss – som sedan används för reklam som gränsar till psykologisk manipulation. Vad är privacy egentligen – perspektiv utifrån Carl Jungs personas-begrepp, Hawthorneeffekter och samhällskonsekvenserna av massövervakning.

Beskrivning