Informationsjuridik

Tuvall Informationsjuridik erbjuder framförallt tillämpningsinriktade företagsutbildningar inom dataskyddsområdet, informationshantering och öppna licenser. Arbetet har ett praktiskt fokus, och är uppbyggda för att lösa specifika problem eller att genomföra aktiviteter på ett praktiskt och riskbaserat sätt som också är förenligt med dataskyddsförordningen GDPR.

Alla tjänster kan anpassas efter era önskemål och förutsättningar. Tag gärna kontakt.

Läs mer om mig på LinkedIn.

https://www.linkedin.com/in/pelpet/


Epost: per.tuvall@informationsjuridik.se
Telefon: 0760213970

Inbyggt dataskydd och dataskydd som standard (1 dag)

Målgrupp: Systemutvecklare, verksamhetsutvecklare, it-arkitekter
Antal deltagare: Upp till 20.

Inbyggt dataskydd (privacy by design) innebär att man tar hänsyn till integritetsskyddsreglerna redan när man utformar it-system och rutiner. Det är ett sätt att se till att kraven i dataskyddsförordningen uppfylls och att den registrerades rättigheter skyddas

Kursbeskrivning

Dataskydd i testning och testdatahantering (½ dag)

Målgrupp: Systemutvecklare, it-arkitekter, testare, testledare
Antal deltagare: Upp till 20.


Kursen ger en genomgång av hur man kan inkludera GDPR-krav i systemutveckling och testa dem, samt hur testning med testdata och personuppgifter kan göras på ett sätt som är förenligt med GDPR. Inkluderar anonymisering och pseudynomisering, och bedömningar av ett flertal exempel baserat på tillsynsbeslut från dataskyddsmyndigheter.

Workshop om molntjänster (2h)

Målgrupp: Bred målgrupp – IT-specialister, systemförvaltare, systemutvecklare, IT-strateger, IT-chefer, verksamhetschefer, verksamhetsutvecklare, etc

Antal deltagare: Upp till 10.

En ordentlig genomgång kombinerat med en kort workshop om vad Schrems II-domen är, vad olika auktoriteter säger om den, hur man kan tillämpa Europeiska Dataskyddsstyrelsens rekommendationer för att förbättra efterlevnaden i sin organisation även om man fortsätter jobba med molntjänster såsom Microsoft 365 eller någon specifik molntjänst som man har eller avser att börja använda. Ger en bra genomgång av rättsläget, den riskbild man har i sin organisation och vilka lämpliga skyddsåtgärder man kan vidta.

Innehållsbeskrivning

GDPR i idrottsföreningar (workshop 30 min) – Pro Bono

Målgrupp: Ideella idrottsföreningar

Antal deltagare: Upp till 10.

En kort genomgång för en ideell idrottsförening om hur man kan jobba med GDPR. Riksidrottsförbundets GDPR-policy, användning av bilder i sociala medier, GDPR-information på hemsida mm. Jag är sekreterare i Falu IK Skidklubb (en av Sveriges största skidklubbar) och delar gärna med mig av erfarenheter till andra inom idrottsrörelsen utifrån tid och möjlighet.

Inspirationsföreläsning om integritet, 45 min

Målgrupp: Alla – passar på medarbetarträffar, konferenser, etc

Antal deltagare: Valfritt

Ja – integritet är faktiskt spännande och intressant.

Inte så mycket juridik här. En mera intressant och filosofisk/psykologisk/social interaktiv föreläsning om övervakningskapitalism, hur våra personuppgifter samlas in av Facebook, Google och används för att bygga avancerade psykologiska modeller av oss – som sedan används för reklam som gränsar till psykologisk manipulation. Vad är privacy egentligen – perspektiv utifrån Carl Jungs personas-begrepp, Hawthorneeffekter och samhällskonsekvenserna av massövervakning.

Beskrivning