Informationsjuridik

Tuvall Informationsjuridik erbjuder framförallt tillämpningsinriktade utbildningar inom dataskyddsområdet, juridiska förutsättningar för AI, informationshantering och öppna licenser. Arbetet har ett praktiskt fokus, och är uppbyggda för att lösa specifika problem eller att genomföra aktiviteter på ett praktiskt och riskbaserat sätt som också är förenligt med dataskyddsförordningen GDPR.

Tjänster som kan tillhandahållas.

– Kompetensutveckling av personal.
– Bollplank / mentorskap.
– E-utbildningar.
– LMS-system för verksamheten, som tjänst.
– Distnansutbilding i grupp.
– Kundanpassade workshops inom GDPR, molntjänster och informationssäkerhet.

Alla tjänster kan anpassas efter era önskemål och förutsättningar. Tag gärna kontakt.

Läs mer om mig på LinkedIn.

https://www.linkedin.com/in/pelpet/


Epost: per.tuvall@informationsjuridik.se
Telefon: 0760213970


E-utbildningar inom GDPR, informationshantering, informationssäkerhet

Målgrupp: Verksamheter

Vi kan ta fram kundanpassade och modulära E-utbildningar till ett mycket attraktivt pris, tack vare effektivt utnyttjade av moderna verktyg. Behöver du korta utbildningsfilmer till all personal? Be om ett exempel och en prisuppgift.

CoPilot Readiness & AI-transformation

Målgrupp: Verksamheter

Tillsammans med Dorite ordnar vi samordnade utbildningsworkshops där vi går igenom era förutsättningar att börja använda CoPilot inbyggt i Microsoft. Workshoparna behandlar följande ämnen, och ger en god förståelse hur man kan gå vidare med införande av AI i verksamheten.

– Juridiska förutsättningar.
– Arbetssätt och struktur.
– Knowledge management

Titta gärna på våra webbinarier. Här är ett från Mars i år som är särskilt riktat mot offentlig sektor. Privat sektor har en liknande utmaning, men utan offentlighets- och sekretesslagen.

Länk

Dataskydd i testning och testdatahantering (½ dag)

Målgrupp: Systemutvecklare, it-arkitekter, testare, testledare
Antal deltagare: Upp till 20.


Kursen ger en genomgång av hur man kan inkludera GDPR-krav i systemutveckling och testa dem, samt hur testning med testdata och personuppgifter kan göras på ett sätt som är förenligt med GDPR. Inkluderar anonymisering och pseudynomisering, och bedömningar av ett flertal exempel baserat på tillsynsbeslut från dataskyddsmyndigheter.

Workshop om molntjänster (2h)

Målgrupp: Bred målgrupp – IT-specialister, systemförvaltare, systemutvecklare, IT-strateger, IT-chefer, verksamhetschefer, verksamhetsutvecklare, etc

Antal deltagare: Upp till 10.

En ordentlig genomgång kombinerat med en kort workshop EU-US Data Privacy Framework, NIS-reglerna och offentlighets- och sekretesslagen om det gäller offentlig sektor. Ger en bra genomgång av rättsläget, den riskbild man har i sin organisation och vilka lämpliga åtgärder man kan vidta.

Innehållsbeskrivning

GDPR i idrottsföreningar (workshop 30 min) – Pro Bono

Målgrupp: Ideella idrottsföreningar

Antal deltagare: Upp till 10.

En kort genomgång för en ideell idrottsförening om hur man kan jobba med GDPR. Riksidrottsförbundets GDPR-policy, användning av bilder i sociala medier, GDPR-information på hemsida mm. Jag är sekreterare i Falu IK Skidklubb (en av Sveriges största skidklubbar) och delar gärna med mig av erfarenheter till andra inom idrottsrörelsen utifrån tid och möjlighet.

Inspirationsföreläsning om integritet, 45 min

Målgrupp: Alla – passar på medarbetarträffar, konferenser, etc

Antal deltagare: Valfritt

Ja – integritet är faktiskt spännande och intressant.

Inte så mycket juridik här. En mera intressant och filosofisk/psykologisk/social interaktiv föreläsning om övervakningskapitalism, hur våra personuppgifter samlas in av Facebook, Google och används för att bygga avancerade psykologiska modeller av oss – som sedan används för reklam som gränsar till psykologisk manipulation. Vad är privacy egentligen – perspektiv utifrån Carl Jungs personas-begrepp, Hawthorneeffekter och samhällskonsekvenserna av massövervakning.

Beskrivning